Ouderraad

De ouderraad behartigt binnen Scouting de Brimzen de belangen van de leden. Zij zullen vanuit hun eigen beleving als ouder het bestuur adviseren bij allerlei zaken. Zo kunnen zij ideeën aandragen betreffende het reilen en zeilen van de groep. Elke leeftijdsgroep heeft één oudervertegenwoordiger. Deze oudervertegenwoordigers zijn ouders van kinderen die bij die speltak zitten.

De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen, de naam zegt het al, de belangen van de leden. De ouderraad vergadert mee in de groepsraad en is – naast de leiding – het aanspreekpunt voor andere ouders. Ouders die punten willen aankaarten of problemen hebben met de speltakleiding, kunnen bij een van de oudervertegenwoordigers terecht.

Dat er oudervertegenwoordigers zijn, heeft alles te maken met de status van “vereniging” van Scouting de Brimzen. In een vereniging hebben de leden invloed op het gevoerde beleid. De leden van een scoutinggroep zijn echter voor een groot deel minderjarig, daarom nemen ouders die invloed over tot leden 16 jaar zijn. Vanaf 16 jaar, bij explorers en stam, is de vertegenwoordiging van de speltak in de groepsraad door een lid zelf.

De ouderraad van de Brimzen ondersteunt op incidentele en vrijwillige basis groepsactiviteiten, zoals het overvliegen of een nieuwjaarsborrel.

De ouderraad van de Brimzen bestaat op dit moment uit:
Joke Korporaal (welpen)
Anneke Veenstra (junior scouts)
Wilbert Kamphuis (junior scouts, senior scouts)
Jan van der Bijl (explorers)