Ouderraad

De ouderraad behartigt binnen scouting De Brimzen de belangen van de ouders en kinderen van jeugdleden. Zij zullen vanuit hun eigen beleving als ouder het bestuur adviseren bij allerlei zaken. Zo kunnen zij ideeën aandragen betreffende het reilen en zeilen van de groep.
De ouderraad is een functie bij scoutinggroepen die aangesloten zijn bij Scouting Nederland en statutair een (groeps)vereniging zijn. Elke leeftijdsgroep heeft in principe één oudervertegenwoordiger. Deze oudervertegenwoordigers zijn ouders van kinderen die bij die speltak zitten.

De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen, de naam zegt het al, de belangen van de kinderen, die lid zijn van de groep en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn – naast de leiding – het aanspreekpunt voor de andere ouders. Andere ouders die bepaalde punten willen aankaarten of problemen hebben met de speltakleiding, kunnen bij een van de oudervertegenwoordigers terecht.

De ouderraad van de Brimzen ondersteunt op incidentele en vrijwillige basis groepsactiviteiten, zoals het overvliegen of een nieuwjaarsborrel.

Dat er oudervertegenwoordigers in het leven zijn geroepen, heeft alles te maken met de status van “vereniging” van een scoutinggroep. In een vereniging hebben de leden invloed op het gevoerde beleid. De leden van een scoutinggroep zijn echter voor een groot deel minderjarig. Daarom nemen hun ouders die invloed in hun plaats over tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar (dus vanuit de explorers en stam) komt er iemand vanuit de speltak in de ouderraad.
Vliegt het kind over naar een andere speltak, of gaat het van scouting af, dan legt de oudervertegenwoordiger deze functie neer en wordt er gezocht naar een nieuwe oudervertegenwoordiger voor de speltak.

De ouderraad van scouting De Brimzen neemt deel aan de groepsraad, deze wordt bij de Brimzen in principe 2 x per jaar gehouden. De rest van het jaar is er elke 6 weken een speltakoverleg, indien nodig wordt de ouderraad hiervoor uitgenodigd.

De ouderraad van De Brimzen bestaat op dit moment uit:
– Anneke Veenstra (welpen)
– Jan van der Bijl (senior-scouts)

Er zijn op dit moment plekken vrij als ouderraadslid voor de bevers, junior-scouts, explorers en stam.