Bestuur

Er is een groepsbestuur die de dagelijkse gang van zaken in de gaten houdt.
De Groepsraad bestuurt de groep. De groepsraad is het hoogste orgaan van de groep, in de groepsraad worden alle besluiten aangaande het groepsbeleid genomen.
De Groepsraad bestaat uit:
• De leden van het groepsbestuur:
Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Praktijkbegeleider / Groepsadviseur
• De leidinggevenden
• De Ouderraad (één afgevaardigde van elke speltak)
• Overige personen die een functie vervullen: materiaalmeester(s)

De groepsraad komt in z’n geheel 3 x per jaar bij elkaar.

4 keer per jaar houdt het groepsbestuur samen met de leiding en de praktijkbegeleider een speltakoverleg.
Voorafgaand aan dit overleg heeft het groepsbestuur een overleg ter voorbereiding op het speltakoverleg.
Het speltakoverleg wordt dus gehouden met een deel van de groepsraad. Het zijn een soort van voortgangs- en nieuwsvergaderingen.
De onderwerpen waar we over spreken zijn:
– Gaan we dit jaar deelnemen aan …….?
– Rondje speltakken. Hoe gaat het?
– Evaluatie grote activiteiten die net plaats hebben gevonden
– En wat verder ter tafel komt.

Het bestuur van De Brimzen bestaat op dit moment uit:
– Jacob Poortstra, voorzitter
– Luuk Wolters, secretaris
– Rózsika Mevius, penningmeester
– Jan Pieter van der Weg, praktijkbegeleider / groepsadviseur
– Esther Hamstra