Sociale veiligheid


We vinden het binnen Scouting de Brimzen belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen Scouting de Brimzen betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet, zoals bijvoorbeeld zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld, enz. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
Scouting De Brimzen hanteert de landelijke gedragscode van Scouting Nederland voor alle vrijwilligers. Op de site van Scouting Nederland kun je deze gedragscode downloaden.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting de Brimzen getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken, maar hebben we ook conform het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland afgesproken dat de eerste 3 maanden een proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we onder andere in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteit, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staat onze vertrouwenspersoon je graag te hulp. De vertrouwenspersoon bij de Brimzen is Joke Bakker. Zij is te bereiken via het mailadres vertrouwenspersoon@brimzen.nl. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen en vertrouwenspersonen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Op de pagina van Scouting Nederland is meer informatie te vinden over het Landelijk Opvangteam.