Vertrouwenspersoon

Als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag komt er in korte tijd veel op je af. Hoe kan je het beste handelen?

Informeer het bestuur over wat er is gebeurd. Vind je dit moeilijk/spannend neem dan iemand mee die je vertrouwt en die je kan bijstaan. Ben je er nog niet aan toe om het bestuur te informeren, maar wil je er wel graag over praten? Deel dan je verhaal met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar je en jullie kunnen (als jij dat wilt) samen kijken wat er nog meer mogelijk is.

Een vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in diens volgende stappen. De vertrouwenspersoon kun je in vertrouwen nemen en neemt een onafhankelijke positie in. Daardoor is deze ook benaderbaar als iemand geen gehoor vindt bij bestuur of leidinggevenden of zich daar onveilig voelt. De vertrouwenspersoon is een sociaal, toegankelijk en oprecht persoon die het vertrouwen geniet van de bij de organisatie betrokken personen (jeugdleden, ouders, leidinggevenden, bestuursleden, overige vrijwilligers); is thuis in de cultuur van de Scouting Nederland en heeft zich ontwikkeld tot deskundige op het gebied van ondersteuning bij grensoverschrijdend gedrag in de brede zin van het woord. Het betreft grensoverschrijdend gedrag op financieel, psychisch, lichamelijk of seksueel gebied. Het kan op verschillende lagen plaatsvinden; bv. tussen volwassene en jeugdleden, tussen jeugdleden onderling, tussen volwassenen onderling, grensoverschrijdend gedrag in de thuissituatie.

Bij de Brimzen is Joke Bakker de vertrouwenspersoon.
Zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@brimzen.nl